Çardaklı Restaurant

5 rakısı, Akşam Rakısı, Meyhane & Öğle rakısı