Kadir Reis

5 rakısı, Akşam Rakısı, Meyhane & Öğle rakısı